Home

Tu jesteśmy:

 

Stowarzyszenie MONAR

Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie

Marwałd 56

14-120 Dąbrówno

89 647 45 15

marwald1@wp.pl

 

Monar Marwałd

Wyślij mail

Stowarzyszenie MONAR

Oficjalnie zarejestrowane w 1981 roku jest organizacją pozarządową, apolityczną, działającą na terenie całej Polski.

MONAR to zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie ze Statutem, misją Stowarzyszenia MONAR jest troska o każdego człowieka, który znalazł się w potrzebie i pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji i dbałości o ludzką godność oraz poszanowaniu praw człowieka.

MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w życiu.