Aktywni i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia

fe_pr_poziom-kolor-01warmia_mazury-logo-kolo-rgbEU_EFS_rgb

 

 

PROJEKT „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY DLA SIEBIE OTOCZENIA”

REALIZATORZY
Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie – Lider
Centrum „Okey” Sp. z o.o. – Partner
Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w
Warszawie, Pomoc Maltańska oddział w Szyldaku – Partner

CELE PROJEKTU
Aktywne włączenie 30 osób bezdomnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej w ciągu 12 m-cy pracy z każdą osobą w okresie listopad 2016 – listopad 2018.

GRUPA DOCELOWA
Grupa docelowa: 30 osób (3 kobiety,27 mężczyzn) bezdomnych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat wg ostatniego stałego meldunku z województwa warmińsko-mazurskiego.

PLANOWANE EFEKTY
 20% (1kobieta, 5 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
 30 os. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu
 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
 23,33% (1 kobieta, 6 mężczyzn) po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką podjęły zatrudnienie
 w projekcie)
 56,66% (1 kobieta, 16 mężczyzn) osób którzy dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia w wymiarze społecznym
 5 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

WARTOŚĆ PROJEKTU
612 576,25 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
551 318,62 zł

obraz2

IMG_6996      IMG_6966

Harmonogram

harmonogram wrzesien strona

harmonogram sierpien strona

harmonogram lipiec

harmonogram czerwiec strona

harmonogram maj2017

harmonogram kwiecien2017

harmonogram marzec 2017

 

II2017 2

I2017