Kategoria | Projekty

W lutym 2016 roku Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie złożyło projekt do otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2061, cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych.
Do konkursu oferty złożyło 213 organizacji z całej Polski. Projekt Centrum uzyskał dofinansowanie jako jeden z 40, w tym 6-ciu złożonych przez placówki Stowarzyszenia MONAR, w tym 3 z naszego województwa warmińsko-mazurskiego: Dom Dla osób Bezdomnych i Najuboższych w Ełku, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar Kot i Dom dla Samotnych Matek „Kotanek” w Barcianach oraz nasze Centrum Pomocy Bliźniemu. Uważamy to za duży sukces i gratulujemy wszystkim zespołom.
Centrum otrzymało też jedną z 5. najwyższych dotacji – 250 000 zł, dzięki której mieszkańcy placówki będą mieszkali w budynku z nowymi oknami, drzwiami. Będą korzystać z 7 pięknie wyremontowanych łazienek z nową armaturą. To pierwsze tak duże prace od wielu lat. Prace i dostawy realizowane będą przez firmy zewnętrzne z udziałem grupy mieszkańców – wolontariuszy.
Dyrektor Przemysłam Ługowski wraz z Nelą Chojnowską-Ochnik Pełnomocnikiem StowarzyszeniA MONAR opracowali ramowy program wszystkich prac remontowych i doposażenia w placówce na kwotę ponad 700 000 zł i wybrali do projektu część z nich na kwotę prawie 353 000 zł.
Cieszymy się, że mieszkańcy będą mieli lepsze warunki do życia. Ważne też, że dzięki nowym oknom powstaną oszczędności w ogrzewaniu budynku.
Realizację rozpoczęto w czerwcu 2016 roku i potrwa ona do grudnia 2016 r.

W DRODZE DO PRZEMIANY
W marcu 2016 r. Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie w partnerstwie z Fundacją CRR „Progresja” rozpoczęło realizację pierwszego z 3 projektów sfinansowanego z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Realizacja zadania stanowi element nowego, wszechstronnego, wieloletniego systemu pracy z osobami bezdomnymi, które wypracował zespół specjalistów współpracujących z nowym dyrektorem Markotu w Marwałdzie. W projekcie główny akcent położono na rozpoczęcie procesu aktywizacji społecznej osób bezdomnych i równolegle rozpoznawania ich zasobów.
Projekt objął 60 osób bezdomnych, (40% przebywających w placówce) w wieku 20 – 60 lat, z których wyłoniono podgrupy do poszczególnych działań.
Celem projektu było zwiększenie aktywności motywacji do działania, który udało się osiągnąć. Dzięki udziałowi w programie „Korekta” oraz treningowi komunikacji nastąpił wzrost świadomości dotyczącej używania środków psychoaktywnych oraz identyfikacja problemu alkoholowego. Trening motywacyjny, warsztaty dotyczących kształtowania otoczenia oraz warsztaty uczenia przez działanie z budową altany pozwoliły uczestnikom na zespołowe planowanie i wdrożenie części zmian w swoim otoczeniu, co doprowadziło do zwiększenia motywacji dokonywani zmian w życiu oraz aktywności społecznej.
Uczestnicy skorzystali też z porad prawnych potrzebnych do poprawa sytuacji związanej z problemami prawnymi.
Projekt zakończył się w lipcu 2016 roku. Projekt opracowała i koordynuje Nela Chojnowska-Ochnik – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia MONAR na województwo warmińsko-mazurskie we współpracy z Dyrektorem Centrum Przemysławem Ługowskim oraz Wiceprezesem Fundacji „Progresja” Robertem Burdalskim.

20160804_165957

 

W DRODZE DO ZDROWIA
W sierpniu 2016 r. Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie w partnerstwie z Fundacją CRR „Progresja” rozpoczęło realizację drugiego z 3 projektów współfinansowanego z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Realizacja zadania kolejny stanowi element nowego, wszechstronnego, wieloletniego systemu pracy z osobami bezdomnymi. W projekcie główny akcent położono na położono na budowę świadomości potrzeby dbania o zdrowie, czynniki je warunkujące oraz realizację działań o charakterze prozdrowotnym.
Projekt obejmuje 40 osób bezdomnych, (27% przebywających w placówce) o różnym poziomie sprawności fizycznej.
Uczestnicy poznają „Tęczę czynników zdrowia” czyli czynniki kształtujące zdrowie oraz wypracują własny model poprawy sytuacji zdrowotnej. Wezmą udział w zajęciach ruchowo rehabilitacyjnych w 2 grupach osób sprawnych i 1 grupie osób z problemami ruchowymi. Odbędzie się cykl warsztatów zdrowego odżywiania. Przez cały projekt będą też zajęcia tenisa stołowego.
Projekt zakończy się w listopadzie 2016 roku turniejem tenisa stołowego. Projekt opracowała i koordynuje Nela Chojnowska-Ochnik – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia MONAR na województwo warmińsko-mazurskie we współpracy z Dyrektorem Centrum Przemysławem Ługowskim oraz Wiceprezesem Fundacji „Progresja” Robertem Burdalskim.

20160804_165957

W lutym 2016 roku Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie złożyło projekt do otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2061, cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych. Do konkursu oferty złożyło 213 organizacji z całej Polski. Projekt Centrum uzyskał […]

Czytaj dalej...