Schronisko

siedziba stowarzyszenia monar MarwałdCentrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie powstało w 1997r. aby nieść pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Mieszkańcami ośrodka są ludzie bezdomni, osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie, byli pensjonariusze zakładów karnych, bezrobotni, osoby uzależnione od alkoholu oraz inne osoby odrzucone przez społeczeństwo i rodzinę.

Pomagamy rozwiązywać problemy naszych podopiecznych i przywracać ich do samodzielnego życia. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zatrudnionej kadry, udało nam się opracować wszechstronny system wsparcia. Staramy się aktywować zawodowo podopiecznych i ułatwiamy im odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.