Schronisko

siedziba stowarzyszenia monar MarwałdStowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie powstało w 1997r. jako odpowiedź na potrzeby osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Schronisko dysponuje 160 miejscami. Przyjmowane są osoby (kobiety i mężczyźni) od 18 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

Do schroniska mogą zostać przyjęte osoby, które:

  • Zgłoszą się samodzielnie;
  • Kierowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej (po wcześniejszym ustaleniu przez pracownika OPS miejsca, wymagane jest skierowanie oraz kontrakt)
  • Dowożone są interwencyjnie przez straż miejską, policję.

W przypadku braku wolnych miejsc, osoba otrzymuje pomoc w uzyskaniu wsparcia w innej placówce. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie, a w miarę potrzeb środki higieniczne oraz odzież dostosowaną do pory roku.

W naszym Schronisku osoby doświadczające bezdomności otrzymują stałą pomoc w zakresie:

  • Pracy socjalnej
  • Wsparcia terapeuty uzależnień
  • Wsparcia psychologicznego

Ponadto każdy Mieszkaniec aktywnie uczestniczy we wszystkich obowiązkach na rzecz placówki w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej.