Monar

Stowarzyszenie MONAR Oficjalnie zarejestrowane w 1981 roku jest organizacją pozarządową działającą na terenie całej Polski.
MONAR to zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, którego misją jest niesienie pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie ze Statutem, misją Stowarzyszenia MONAR jest troska o każdego człowieka, który znalazł się w potrzebie i pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji i dbałości o ludzką godność oraz poszanowaniu praw człowieka. W MONARZE wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w życiu.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia ludziom żyjącym na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, osobom chorym, uchodźcom i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia MONAR znajdziecie Państwo na stronie www.monar.org