Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”

W lutym 2016 roku Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie złożyło projekt do otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2061, cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych.

Do konkursu oferty złożyło 213 organizacji z całej Polski. Projekt Centrum uzyskał dofinansowanie jako jeden z 40, w tym 6-ciu złożonych przez placówki Stowarzyszenia MONAR, w tym 3 z naszego województwa warmińsko-mazurskiego: Dom Dla osób Bezdomnych i Najuboższych w Ełku, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar Kot i Dom dla Samotnych Matek „Kotanek” w Barcianach oraz nasze Centrum Pomocy Bliźniemu. Uważamy to za duży sukces i gratulujemy wszystkim zespołom.

Centrum otrzymało też jedną z 5. najwyższych dotacji – 250 000 zł, dzięki której mieszkańcy placówki będą mieszkali w budynku z nowymi oknami, drzwiami. Będą korzystać z 7 pięknie wyremontowanych łazienek z nową armaturą. To pierwsze tak duże prace od wielu lat. Prace i dostawy realizowane będą przez firmy zewnętrzne z udziałem grupy mieszkańców – wolontariuszy.

Dyrektor Przemysłam Ługowski wraz z Nelą Chojnowską-Ochnik Pełnomocnikiem StowarzyszeniA MONAR opracowali ramowy program wszystkich prac remontowych i doposażenia w placówce na kwotę ponad 700 000 zł i wybrali do projektu część z nich na kwotę prawie 353 000 zł.

Cieszymy się, że mieszkańcy będą mieli lepsze warunki do życia. Ważne też, że dzięki nowym oknom powstaną oszczędności w ogrzewaniu budynku.

Realizację rozpoczęto w czerwcu 2016 roku i potrwa ona do grudnia 2016 r.