W drodze do zdrowia

W DRODZE DO ZDROWIA

W sierpniu 2016 r. Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie w partnerstwie z Fundacją CRR „Progresja” rozpoczęło realizację drugiego z 3 projektów współfinansowanego z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja zadania kolejny stanowi element nowego, wszechstronnego, wieloletniego systemu pracy z osobami bezdomnymi. W projekcie główny akcent położono na położono na budowę świadomości potrzeby dbania o zdrowie, czynniki je warunkujące oraz realizację działań o charakterze prozdrowotnym.

Projekt obejmuje 40 osób bezdomnych, (27% przebywających w placówce) o różnym poziomie sprawności fizycznej.

Uczestnicy poznają „Tęczę czynników zdrowia” czyli czynniki kształtujące zdrowie oraz wypracują własny model poprawy sytuacji zdrowotnej. Wezmą udział w zajęciach ruchowo rehabilitacyjnych w 2 grupach osób sprawnych i 1 grupie osób z problemami ruchowymi. Odbędzie się cykl warsztatów zdrowego odżywiania. Przez cały projekt będą też zajęcia tenisa stołowego.  

Projekt zakończy się w listopadzie 2016 roku turniejem tenisa stołowego. Projekt opracowała i koordynuje Nela Chojnowska-Ochnik – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia MONAR na województwo warmińsko-mazurskie we współpracy z Dyrektorem Centrum Przemysławem Ługowskim oraz Wiceprezesem Fundacji „Progresja” Robertem Burdalskim.