Zapytania ofertowe

 Marwałd, 17.11.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MONAR-2 /RPWM.11.01.01        

W związku z realizacją projektu „Aktywni i przedsiębiorczy dla siebie i otoczenia” o numerze RPWM.11.01.01-28-0040/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie – Lider projektu, zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie dostawcy artykułów spożywczych .

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie
Marwałd 56, 14-121 Marwałd
tel.: 89 647 44 44
e-mail: marwald@monar.org

2. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych, Przemysław Ługowski, tel. 663913993, mail: przemyslawlugowski@gmail.com

3. Tryb postępowania
Rozeznanie rynku zgodnie w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

4.Kryteria wyboru oferty.
– cena produktu,
– dostawa towaru własnym transportem,

5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć: do 26.11.2016 r
Pocztą elektroniczną na adres mailowy : przemyslawlugowski@gmail.com

Proszę o podanie cen n/w artykułów:
– kawa rozpuszczalna
– kawa mielona
– herbata
– paluszki
– sezamki
– cukier
– mleko
– ciastka suche
– ciastka w polewie
– pierniki
– wafelki
– orzeszki
– batony
– ptasie mleczko
– rogaliki
– dżem, marmolada
– przetwory konserwowe (ogórki, papryka)
– paprykarz
– woda mineralna gazowana
-woda mineralna niegazowana
– woda mineralna smakowa
– napoje gazowane
– napoje niegazowane
-soki